Advokáti a členové týmu kanceláře

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát a insolvenční správce

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát a insolvenční správce

E-mail: kestlova@akkrm.cz
Tel: +420 603 256 446
ID DS advokát: 6yv5fqn
ID DS insolvenční správce: 4wdx4p5
Ev. č. ČAK: 3137

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva družstevního a práva obchodních společností, kde působí i ve funkci likvidátorky. Zejména v posledních letech se intenzivně věnuje výkonu funkce insolvenčního správce, kde se zaměřuje jak na problematiku konkurzů, tak i oddlužení fyzických osob. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí, práva bytového a práva pracovního. Má zkušenosti v oblasti transformace zemědělských družstev.

Mgr. Michaela Rotterová, advokát a insolvenční správce

Mgr. Michaela Rotterová, advokát a insolvenční správce

E-mail: rotterova@akkrm.cz
Tel: +420 606 874 533
ID DS advokát: m73zmpp
ID DS insolvenční správce: cwxycye
Ev. č. ČAK: 11465

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Michaela Rotterová, advokát, vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2002 absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě univerzity v Utrechtu, Holandsko. Její hlavní advokátní specializace zahrnuje oblast sporných řízení obchodněprávních i občanskoprávních, včetně řízení před rozhodčími soudy. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva směnečného a šekového, práva nemovitostí, kde dlouhodobě poskytuje komplexní poradenství a přípravu smluvních dokumentů pro realitní kanceláře a v neposlední řadě i práva rodinného. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti práva IT. Působí též jako rozhodce (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení) a insolvenční správce. Hovoří anglicky.

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát a insolvenční správce

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát a insolvenční správce

E-mail: madr@akkrm.cz
Tel: +420 736 631 587
ID DS advokát: dc4q2fb
ID DS insolvenční správce: 6t9yvpi
Ev. č. ČAK: 14760

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Studoval také na Univerzitě v Kodani, Dánsko, přičemž v rámci zahraničního studia získal znalosti v oblasti práva severských obchodních společností, corporate governance a řešení právních sporů včetně arbitráže a mediace. V advokátní kanceláři se zaměřuje na oblast sporné agendy, práva elektronických komunikací se specializací na právo výstavby a užívání optických telekomunikačních sítí, práva obchodních společností včetně korporátních přeměn, mezinárodního i vnitrostátního přepravního práva. Působí též jako insolvenční správce. Hovoří anglicky.

Mgr. Petra Koutná, advokát a insolvenční správce

Mgr. Petra Koutná, advokát a insolvenční správce

E-mail: koutna@akkrm.cz
Tel: +420 730 897 129
Ev. č. ČAK: 18578

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Petra Koutná, advokát, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se dlouhodobě zaměřuje především na právo insolvenční a zastupování věřitelů, dlužníků i dalších osob zúčastněných na insolvenčním řízení (při uplatňování vlastnických práv k majetku sepsanému v majetkové podstatě, v incidenčních sporech atd.). Právní služby poskytuje také v oblasti sporné agendy, vymáhání pohledávek, práva rodinného a právních vztahů souvisejících se společenstvím vlastníků jednotek. Funkci insolvenčního správce vykonává coby ohlášený společník v rámci společnosti AKKRM insolvence, v.o.s. Hovoří anglicky.

Marcela Kočová, vedoucí kanceláře

Marcela Kočová, vedoucí kanceláře

E-mail: kancelar@akkrm.cz
Tel: +420 731 485 431

Marcela Kočová pracuje v advokátní kanceláři od roku 2011. Poskytuje komplexní administrativní zázemí advokátům i ostatním členům týmu a zajišťuje vedení mimoprávní agendy.

Šárka Hrdličková, asistentka insolvenčních správců

Šárka Hrdličková, asistentka insolvenčních správců

E-mail: hrdlickova@akkrm.cz
Tel: +420 730 890 127

Šárka Hrdličková pracuje v advokátní kanceláři od roku 2018 a zajišťuje administrativní podporu insolvenčním správcům.

Mgr. Michaela Lacinová, advokátní koncipientka

E-mail: lacinova@akkrm.cz
Tel: +420 604 632 511

Mgr. Michaela Lacinová, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři, kde působí od roku 2019, se zaměřuje zejména na právo insolvenční a likvidace společností. V rámci insolvenčního práva má zkušenosti jak s oddlužením fyzických osob, tak i s problematikou konkurzů.

Ing. Simona Bašková, asistentka insolvenčních správců

E-mail: baskova@akkrm.cz
Tel: +420 736 672 772

Simona Bašková pracuje v advokátní kanceláři od roku 2021 a zajišťuje administrativní podporu insolvenčním správcům.

Mgr. Barbora Šindelářová, advokátní koncipientka

E-mail: sindelarova@akkrm.cz
Tel: +420 739 251 227

Mgr. Barbora Šindelářová, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vykonávala odbornou praxi v notářství a v advokacii. Od roku 2023 působí v advokátní kanceláři, kde se zaměřuje na oblast vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Právní služby poskytuje rovněž v oblasti práva trestního.

Vymáhání pohledávek

Jsme specialisté na vymáhání pohledávek. Naši odměnu za vymáhání platí Váš dlužník. Chcete vědět víc? Podívejte se na náš web Vymozeno.cz.

Advokátní kancelář Brno

Brno | Údolní 65 | 602 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Advokátní kancelář Praha

Praha 10 | Slapská 2115/1 | 100 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Naši advokáti

Jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy. Napište nám nebo zavolejte.

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát
Mgr. Michaela Rotterová, advokát
JUDr. Vojtěch Mádr, advokát

Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele jsou ke stažení zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

Zajišťujeme veškeré služby spojené s převody nemovitostí. Jsme také specialisté na insolvenční právo, oddlužení a osobní bankroty.