Právní služby – odměna

Cenu poskytovaných právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem vždy předem.  Cena se odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Právní služby poskytuje advokát převážně na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž pro stanovení výše této odměny je hlavním vodítkem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Poradenská činnost nebo záležitost, kterou z povahy věci nelze ocenit jinak, je otaxována zpravidla v hodinové sazbě 2.000,- Kč až 3.000,- Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba poradenství naopak zvýšena.

V případě dlouhodobější spolupráce je pravidlem sjednání konkrétní hodinové ceny nebo předem stanovené paušální odměny za poskytování právních služeb.

V oblasti vymáhání pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za právní služby je v těchto případech odvislá od výsledku věci a je z velké části hrazena z peněz vymožených od dlužníka nad rámec vymáhané jistiny.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

V případě zájmu o právní služby nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Vymáhání pohledávek

Jsme specialisté na vymáhání pohledávek. Naši odměnu za vymáhání platí Váš dlužník. Chcete vědět víc? Podívejte se na náš web Vymozeno.cz.

Advokátní kancelář Brno

Brno | Údolní 65 | 602 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Advokátní kancelář Praha

Praha 10 | Slapská 2115/1 | 100 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Naši advokáti

Jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy. Napište nám nebo zavolejte.

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát
Mgr. Michaela Rotterová, advokát
JUDr. Vojtěch Mádr, advokát

Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele jsou ke stažení zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

Zajišťujeme veškeré služby spojené s převody nemovitostí. Jsme také specialisté na insolvenční právo, oddlužení a osobní bankroty.