Dokumenty a formuláře ke stažení

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů advokacie.
Informace o zpracování osobních údajů Kestlová insolvenční správce.
Informace o zpracování osobních údajů Rotterová insolvenční správce.
Informace o zpracování osobních údajů Mádr insolvenční správce.
Informace o zpracování osobních údajů AKKRM insolvence, v.o.s.

Právní informace ke stažení

vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění

vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, v posledním znění. Vyhláška byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12.

plná moc Mgr. Rotterová
plná moc Mgr. Rotterová ve formátu Word

plná moc JUDr. Kestlová
plná moc JUDr. Kestlová ve formátu Word

plná moc JUDr. Mádr
plná moc JUDr. Mádr ve formátu Word

rozhodčí doložka obecná
Vzor dokumentu „rozhodčí doložka obecná“ lze použít k doplnění do smlouvy v případě, kdy rozhodce nemá řešit spory vyplývající z tzv. spotřebitelských vztahů, tj. právních vztahů vzniklých mezi podnikatelem na jedné straně a spotřebitelem (nepodnikatelem) na straně druhé.

Užitečné odkazy

Česká advokátní komora
https://www.cak.cz

Obchodní rejstřík
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene

Insolvenční rejstřík
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Katastr nemovitostí
https://www.cuzk.cz

Vzdálený přístup do katastru nemovitostí
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Živnostenský rejstřík
https://www.rzp.cz/

Exekutorská komora České republiky
https://www.ekcr.cz/

Centrální evidence exekucí
https://live.ceecr.cz/main.php

Notářská komora České republiky
https://www.nkcr.cz/

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
https://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx

Ústavní soud České republiky (včetně rozhodnutí ÚS)
https://www.usoud.cz

Nejvyšší soud České republiky (včetně rozhodnutí NS)
https://www.nsoud.cz/

Nejvyšší správní soud České republiky (včetně rozhodnutí NSS)
https://www.nssoud.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

Asociace insolvenčních správců, o.s.
https://www.asis.cz

Evidence úpadců
https://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

Vymáhání pohledávek

Jsme specialisté na vymáhání pohledávek. Naši odměnu za vymáhání platí Váš dlužník. Chcete vědět víc? Podívejte se na náš web Vymozeno.cz.

Advokátní kancelář Brno

Brno | Údolní 65 | 602 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Advokátní kancelář Praha

Praha 10 | Slapská 2115/1 | 100 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Naši advokáti

Jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy. Napište nám nebo zavolejte.

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát
Mgr. Michaela Rotterová, advokát
JUDr. Vojtěch Mádr, advokát

Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele jsou ke stažení zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

Zajišťujeme veškeré služby spojené s převody nemovitostí. Jsme také specialisté na insolvenční právo, oddlužení a osobní bankroty.